საგარანტიო მომსახურეობა

პირობები

საგარანტიო  მომსახურეობა გულისხმობს ნივთის უფასო შეკეთებას .თუ ნივთი არ ექვემდებარება შეკეთებას, მის შეცვლას, ან ალტერნატივის შეთავაზებას.

საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტზე მითითებული თარიღიდან.

ნივთის შეძენიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი წარედგინება სერვისცენტრს. პრობლემის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმაცდახუთი (45) სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება არსებული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება და მომხმარებელი არ არის თანახმა მისი სხვა მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის მოდელით ჩანაცვლებაზე, მაღაზია ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი საჭიროდ აღარ მიიჩნევს მის ფლობას, არ ამართლებს მის მოლოდინს ან სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

 • გასულია საგარანტიო ვადა
 • პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად
 •  აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები.
 •  მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.
 •      ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერ დაზიანებაზე.
 •       ტექნიკაზე, რომელიც ფიზიკურად არის დაზიანებული, მაგ: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი.
 •        შეცვლილია, წაშლილია ან დაზიანებულია ქარხნული სერიული ნომერი.
 •        დარღვეულია პროდუქციის ექსპლუატაციის ნორმები.
 •        ტექნიკაზე, რომელიც არასტანდარტული ქსელის ძაბვით არის დაზიანებული.
 •        ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებული არაა უფლებამოსილი პირის ან კომპანიის მიერ.
 •        მონიტორის, ნოუთბუქის, ფოტოაპარატის ან ტელეფონის ეკრანის განსაზღვრული რაოდენობის მკდვარ წერტილებზე. (მობილურ ტელეფონზე და ფოტოაპარატზე ერთი ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად; ტელევიზორზე ხუთ ან ხუთზე ნაკლები ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად, ნოუთბუქზე სამი ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად).

ასევე კომპანია არ აგებს პასუხს სმარტფონების „დარუთულ“ სისტემასა და კომპიუტერის არალიცენზირებული პროგრამების გამოყენებისას არასრულფასოვან მუშაობაზე.

სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული ტექნიკა  სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში.

საგარანტიო მომსახურეობა არ ვრცელდება

USB, LAN, LPT, PS2 – გარე პორტებზე: აკუმულატორზე, ელემენტზე, ნათურებზე.

საგარანტიო მომსახურების მიღება შეუძლებელია ნივთზე დეფექტის ვერ აღმოჩენის შემთხვევაში!